053 – 432 42 59 secretariaat@ossekopkes.nl

Privacy verklaring

In deze verklaring word beschreven wat het beleid is rondom het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens.

CV de Osseköpkes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40075859.

CV de Osseköpkes bewaart persoonsgegevens als je lid bent of wordt van de vereniging. De volgende gegevens worden verzameld:

Naam, geboortedatum, adres, mailadres en telefoonnummer.

Genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor een goede voering van administratie en financiële administratie. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij in overleg met de betrokkene zelf.

Als je bezwaar hebt tegen het bewaren van de gegevens kan het zijn dat de vereniging, of haar bestuurders, geen contact met je kunnen opnemen voor uitnodigingen voor bijeenkomsten of feesten. Indien je geen toestemming geeft voor het bewaren van je persoonsgegevens zal het bestuur met je bespreken welk alternatief er mogelijk is.

 

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere leden van de vereniging als daar aanleiding toe is voor bijvoorbeeld het sturen van uitnodigingen. De gegevens worden niet verstrekt aan personen buiten de vereniging.

De persoonsgegevens worden bewaard zolang je lid bent van de vereniging. Na opzeggen van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens binnen 1 maand verwijderd, mits je aan alle verplichtingen hebt voldaan (contributie voldaan, kleding retour) Dit is een wettelijke verplichting.

Leden hebben ten allen tijden het recht hun persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of hun toestemming tot bewaren in te trekken.

Tijdens carnavalsbijeenkomsten kunnen er foto’s en filmpjes gemaakt worden, zowel van leden als bezoekers.

Bezoekers (incl leden) geven bij binnenkomst van de residentie cafe Ossenvoort stilzwijgend toestemming aan de vereniging om eventuele foto of filmopnames te verveelvoudigden en/of openbaar te maken